domestic

ACC Asia Cup Qualifier Eastern Region - DECEMBER 2017 - U16 DEVELOPMENT SQUAD

  • News
  • 3 Oct 2017

UNDER 16 DEVELOPMENT SQUADS

ACC Asia Cup Qualifier Eastern Region - DECEMBER 2017

 

Singapore Crescents

1. Aman Desai

2. Aryan Jeetendra Agrawal

3. Dev Chandrasekar Gopalan

4. Khush Ghelani

5. Tupili Caleb Ronak

6. Ankush Thomas

7. Saarthak Goel

8. Dhananjay Sujatha Madhavan

9. Ramesh Sriman Narayanan

10.Saketh Mulanur Subramanian

11. Aaron Joseph Varghese

12. Arnaav Karan Chabria

 

Singapore Whites

1. Arnav Wadhwa

2.Viraj Gaurav Chaturvedi

3. Yashaswi Agrawal

4.Arnav Bhandari

5. Rohin Patel

6. Akhileeswar Ashok Kumar Vadivel

7. Manognya Narasimha

8. Raoul Sharma

9. Mehta Vinit Chiteshkumar

10. Gune Girin Rahul

11. Ishaan Paul Sawney

12. Vishal Cidambaram

 

Singapore Stars

1. Pramesh Singhavi

2. Adwitya Bhargava

3. Ishaan Mukherjee

4. Kartik Shah

5. Rishab Anandraj Jain

6.Chandramauli Sridev

7.Gune Atharva Rahul

8. Vihaan Maheshwari

9. Aiden Brian Sherry

10. Manish Kharthik

11. Akshay Roopak Puri                    

12.Yatish Arora

13.Hemil Mahesh Batavia

 

Singapore Reds

1. Pranav sudarshan rajesh krishnan

2.Aditya Kalra

3. Aryan Berry

4. Sidharth Punshi

5. Keyur Gongulur

6. Shivam Manish Garg

7. Rohin Gopinath Achar

8.Sai harsha Venugopal

9. Sharanya Sharma

10. Ratik Bhatnagar

11. Jackson David Axford

12. Karnik Neil Anant

 

latest news stories


View All

latest score


Point Table

2018 SCA Club League

View All